Koszyk 0

Jakie zastosowanie preferujesz?

Specjalnie dla Państwa skategoryzowaliśmy dostępne niszczarki ze względu na miejsce przeznaczenia.


 • 1-16 arkuszy na cykl pracy
 • do 500 kartek niszczonych dziennie
 • do 25l pojemności kosza
 • 1-32 arkuszy na cykl pracy
 • do 1500 kartek niszczonych dziennie
 • do 100l pojemności kosza
 • 1-72 arkuszy na cykl pracy
 • do 5000 kartek niszczonych dziennie
 • > 200l pojemności kosza
 • 1-550 arkuszy na cykl pracy
 • > 5000 kartek niszczonych dziennie
 • duże partie materiałów

Wybierz poziom bezpieczeństwa

Stopień bezpieczeństwa 1

Standardowe dokumenty pisemne, które mają stać się nieczytelne lub zostać unieważnione, np. przestarzałe materiały promocyjne: katalogi, prospekty itp.

Stopień bezpieczeństwa 2

Wewnętrzne dokumenty firmowe, które mają stać się nieczytelne lub zostać unieważnione, np. korespondencja firmowa: nieaktualne instrukcje, wytyczne dotyczące podróży, ogłoszenia, formularze

Stopień bezpieczeństwa 3

Nośniki z danymi chronionymi i poufnymi, a także danymi osobowymi, które wymagają większej ochrony, np. analiza obrotów handlowych i dokumenty podatkowe przedsiębiorstwa, a także oferty, zamówienia itp. z danymi adresowymi osób

Stopień bezpieczeństwa 4

Nośniki z danymi chronionymi i poufnymi, a także danymi osobowymi, które podlegają większej ochronie, np. bilanse, a także listy płac, dane/akta osobowe, umowy pracy, dokumentacja medyczna, dokumenty podatkowe osób

Stopień bezpieczeństwa 5

Nośniki danych z tajnymi informacjami o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia osoby, przedsiębiorstwa lub instytucji, np. patenty, dokumentacja konstrukcyjna, dokumenty strategiczne, analizy konkurencji, dokumenty procesowe

Stopień bezpieczeństwa 6

Nośniki da nych z tajnymi dokumentami, w przypadku których należy zachować nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, np. dokumentacja dotycząca badań i rozwoju, dokumentacja urzędowa

Stopień bezpieczeństwa 7

Dla danych ściśle tajnych, wobec których obowiązują najwyżs ze wymaganiaodnośnie bezpieczeństwa, np. działalność wywiadowcza, służba wojskowa
Klasa ochrony 1 - standardowa/niska ochrona danych. Dokumenty dostępne dla większych grup osób zawierające dane wewnętrzne
Klasa ochrony 2 - zwiększona potrzeba ochrony danych poufnych. Dokumenty dostępne dla wąskich grup osób, dokumenty zawierające dane osobowe, oferty itp
Klasa ochrony 3 - bardzo wysoka potrzeba ochrony poufnych i tajnych danych umowy i przepisy prawa np. sprawozdania finansowe, umowy wewnątrzgrupowe, plany rozwojowe

Dodatkowo niszczony materiał

Opcjonalnie dajemy Państwu możliwość sprecyzowania wymagań dotyczących niszczonych materiałów. Z poniższej listy, możesz wybrać kilka.